Informujemy, że nasza strona może wykorzystywać pliki cookie (tzw. ciasteczka) do identyfikacji sesji użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Rozumiem

OKSiR

Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1355841864_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364119114_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364118478_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364122893_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364120992_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364121766_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1361293142_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1443621107_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364123043_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1365414612_.jpg

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR

18.08.2017

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”

W dniu 29 czerwca 2017 r. Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu wraz z Główną Księgową podpisały z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16, Oś priorytetowa Region przyjazny środowisku, działanie Ochrona i rozwój zasobów kultury ww. projekt został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu będzie przebudowa Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu z dostosowaniem istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W ramach prac przewiduje się następujące działania:

  • rozbudowę Kameralnej Przestrzeni Widowiskowo-Wystawienniczej,
  • roboty rozbiórkowe,
  • przebudowę tarasu zewnętrznego,
  • remont elewacji budynku,
  • instalacje elektryczne,
  • zakup ścianek wystawowych wewnętrznych,
  • zakup ścianek wystawowych zewnętrznych,
  • zakup mebli do galerii wewnętrznej i zewnętrznej,
  • zadaszenie tarasu typu markiza,
  • zakup nagłośnienia zewnętrznego na taras.

Taras zewnętrzny będzie pełnił funkcję galerii wystawienniczej otwartej zewnętrznej. W ramach projektu będzie prowadzona promocja projektu.

Koszt całkowity zadania: 769 788,48 zł.
Wydatki kwalifikowalne: 625 844,29 zł.
Dofinansowanie z EFRR wynosi 500 675,43 zł. – 80% kosztów kwalifikowalnych.

Media o projekcie - link