OKSiR - Warsztaty Fotografii Tradycyjnej „Analogowe Miasto"
Informujemy, że nasza strona może wykorzystywać pliki cookie (tzw. ciasteczka) do identyfikacji sesji użytkownika. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Rozumiem

OKSiR

Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1355841864_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364119114_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364118478_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364122893_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364120992_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364121766_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1361293142_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1443621107_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1364123043_.jpg Błąd zdjęcia: /_media/_animation/1365414612_.jpg

Warsztaty Fotografii Tradycyjnej „Analogowe Miasto"

21.01.2017

Warsztaty Fotografii Tradycyjnej „Analogowe Miasto"
Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 1-2  oraz 8-9 grudnia 2017
Miejsce warsztatów: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy (zapisy w Gimnazjach i Liceach Gminy Świecie)

Koordynator: Tomasz Pasiek, tel. 513 897 524

Projekt realizowany jest w ramach programu „Żyj Kultura", przy wsparciu finansowym MONDI S.A.

Analogowe miasto to warsztaty fotografii tradycyjnej dla dzieci i młodzieży podczas których na podstawie archiwalnych fotografii i pocztówek Świecia sprzed blisko stu lat zostaną wykonane wersje współczesne, pokazujące te same miejsca obecnie, ale przy wykorzystaniu tradycyjnych technik i analogowych aparatów fotograficznych. W ramach projektu zorganizujemy dwa dwudniowe warsztaty. Podczas pierwszego z nich, młodzi adepci fotografii będą mieli za zadanie odwzorować dawne fotografie Starego Miasta w Świeciu. Z kolei drugie warsztaty (z inną grupą młodzieży) będą dotyczyły terenów wzdłuż rzeki Wdy (m.in. Zamku, Starej Fary i Przechowa). Następnie w ciemni fotograficznej uczestnicy warsztatów wykonają odbitki, które trafią na wystawę podsumowującą warsztaty oraz zestawiającą stare fotografie i ich współczesne wersje wykonane dawnymi technikami. Uzupełnieniem odkrywania Świecia szlakiem starych fotografii będą krótkie wykłady nt. historii miasta przygotowane przez przewodników świeckiego koła PTTK oraz warsztaty posługiwania się aparatami analogowymi, kadrowania i pracy ze światłem zastanym.

Harmonogram zajęć:

1-2 grudnia (grupa A1)

Dzień 1: (godz. 09.00-13.00)

 • omówienie założeń warsztatów,
 • warsztat nt. posługiwania się aparatem tradycyjnym, kadrowania, zakładania filmu itd.,
 • krótki wykład nt. historii Starego Miasta w Świeciu,
 • fotografowanie Starego Miasta na podstawie starych pocztówek, odwzorowanie ich i stworzenie reprodukcji tradycyjnymi aparatami.


Dzień 2: (godz. 09.00-13.00)

 • warsztat nt. pracy w ciemni,
 • praca w ciemni fotograficznej,
 • stworzenie odbitek na papierze światłoczułym, które następnie trafią na wystawę po-warsztatową.

8-9 grudnia (grupa A2)

Dzień 1: (godz. 09.00-13.00)

 • omówienie założeń warsztatów,
 • warsztat nt. posługiwania się aparatem tradycyjnym, kadrowania, zakładania filmu itd.,
 • krótki wykład nt. historii Zamku, Starej Fary i Przechowa,
 • fotografowanie okolic Zamku I Starej Fary na podstawie starych pocztówek, odwzorowanie ich i stworzenie reprodukcji tradycyjnymi aparatami.

Dzień 2: (godz. 09.00-13.00)

 • warsztat nt. pracy w ciemni,
 • praca w ciemni fotograficznej,
 • stworzenie odbitek na papierze światłoczułym, które następnie trafią na wystawę po-warsztatową.