Koordynator: Monika Tom
Instruktor: Natalia Głowala

„Lost Dreamers” – breakdance (7-17 lat), 30 zł/mies. (grupa zamknięta)

zajęcia raz w tygodniu: czwartek, godz. 18:00-19:30
Zajęcia breakdance poziom zaawansowany przeznaczone są dla grupy turniejowej Lost Dreamers, reprezentującej OKSiR na zawodach i pokazach ogólnopolskich. Zajęcia mają na celu podnoszenie umiejętności tanecznych dzieci oraz przygotowanie ich do zawodów i występów. Indywidualna praca z każdym uczestnikiem zajęć umożliwia wypracowanie indywidualnego stylu tanecznego dziecka oraz pomaga opanować trudniejsze elementy stylu breakdance. 

„Star Crew” – breakdance (7-17 lat), 30 zł/mies.

zajęcia grupy młodszej: środa 16:30-17:30, zajęcia grupy starszej: piątek, godz. 16:00-17:30 (grupa zamknięta)
Zajęcia taneczne nastawione zarówno na rozwój indywidualny, jak i grupowy. Program oparty na ćwiczeniach pobudzających wyobraźnię i ułatwiających poruszanie się w przestrzeni, a także podnoszących świadomość własnego ciała. W takcie nauki dzieci poznają podstawy stylów ulicznych (street styles), stawiając nacisk zarówno na praktykę, jak i teorię. Dodatkowo zajęcia prowadzone są w oparciu o ćwiczenia ułatwiające poruszanie się w przestrzeni oraz na te, w których rozwijana jest świadomość własnego ciała i poczucie rytmu. W grupach Star Crew i Star Crew (zaawansowanej) nauka poprzez wspólną pracę nad układami tanecznymi i sekwencjami tanecznymi. 

Hip Hop – grupa turniejowa FaceToFace (7-17 lat), 30 zł/mies. (grupa zamknięta)

zajęcia raz w tygodniu: piątek, godz. 17:30-19:00 (grupa zamknięta)
Zajęcia przeznaczone dla osób, których umiejętności taneczne osiągnęły już wysoki poziom. Celem zajęć jest opanowanie trudnych sekwencji ruchowych, które składać się będą na wcześniej przygotowaną choreografię, a wszystko to w oparciu o styl Hip hop. Grupa będzie reprezentowała OKSiR na pokazach lokalnych i w zawodach ogólnopolskich.

Zespół taneczny „SZAFIR” i „SZAFIR 2” (6-11 lat), 30 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu: „SZAFIR ” (młodsza), czwartek, godz. 16:00-17:00, „SZAFIR 2” (grupa starsza), czwartek, godz. 17:00-18:00
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami baletu i tańców ludowych, prowadzone w dwóch grupach: początkującej („SZAFIR”) i zaawansowanej („SZAFIR 2” ). Celem zajęć jest rozwój dzieci pod kątem tanecznym i przygotowanie grup do występów okolicznościowych organizowanych przez OKSiR.

Grupa spektaklowa (7-17 lat), 30 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu: piątek, godz.19:00-20:30 (grupa zamknięta)
Celem zajęć jest stworzenie spektaklu tanecznego, musicalu, bądź innego widowiska o charakterze taneczno-muzycznego show, przeznaczonego do wystawienia na dużej scenie.

Dorośli tańczą, 50 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu: czwartek, godz.19:30-20:30
Grupa taneczna „Dorośli tańczą” powstała w zeszłym roku, ma jednak już na swoim koncie debiut na deskach Świeckiego amfiteatru. Zajęcia prowadzone są w oparciu o dwa style taneczne „Swing” i „Salsę”.   
Instruktor: Jagoda Łuczak

Zajęcia baletowe dla dzieci (6-9 lat), 30 zł/mies.

Zajęcia raz w tygodniu, poniedziałek godz. 17:00-18:00
Zajęcia obejmują naukę techniki tańca klasycznego, a także przygotowywanie choreografii na różne okazje.

Zespół taneczny „SZMARAGD” (dzieci od 9 do 13. roku życia), 30 zł/mies.

nabór uzupełniający, zajęcia raz w tygodniu: poniedziałek 16:00-17:00

Zespół taneczny „SHOW” (dzieci od 12. roku życia), 30 zł/mies.

zajęcia dwa razy w tygodniu: poniedziałek 18:00-19:00, wtorek 16:00-17:00
Nauka tańca i choreografii zespołowej, solo, duety – taniec współczesny, jazz, modern. Zespoły biorą udział w pokazach oraz konkursach tanecznych.