Zamek krzyżacki w Świeciu

Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”