Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wydarzeń zaplanowanych na grudzień przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

W Punkcie Informacji OKSiR można nabyć kalendarze z przepięknymi zdjęciami Świecia, wybranymi w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Świeciu.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wydarzeń zaplanowanych na listopad przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

grafika ozdobna

Zapraszamy wystawców, handlowców oraz twórców rękodzieła artystycznego do prezentacji i sprzedaży swoich produktów w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w Parku przy OKSiR 18 grudnia 2022 r. w godz. 15:00-20:00.

Do udziału w konkursie zapraszamy wokalistów - dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich w wieku od 11 do 19 lat. 

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wydarzeń zaplanowanych na październik przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.